Bel voor een afspraak 06 123 035 12

Afspraak maken en tarieven

Afspraak maken en tarieven van de diëtist

Dieetadvisering zit in het basispakket van uw verzekering. Er worden drie uren per jaar vergoed, hierop is het eigen risico van toepassing. Daarnaast is het mogelijk dat u na deze drie uren nog extra uren vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering. Zo niet, dan stuur ik de factuur naar u.

Kosten:

Type afspraakPrijs
Intake consult (eerste gesprek + berekening van uw voeding)€90
Tweede consult (uitleg van de voedingsberekening + opstellen behandelplan)€55
Vervolgconsulten€35

We hebben momenteel met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. De declaratie dien ik rechtstreeks voor u in. Hoeveel er vergoed wordt kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.
Dianne Berger Dieetadvisering is voor Diabetes, CVRM en COPD aangesloten bij Ketenzorg Friesland BV. Wanneer u voor uw chronische aandoening in de ketenzorg behandeld wordt, is hierop géén eigen risico van toepassing. Uw consulten worden dan volledig vergoed.

Intake

De duur van het intakegesprek is 45-60 minuten + 30 minuten voor het analyseren van uw voeding en uitwerken van de adviezen. De kosten zijn 90 euro.

Tweede consult

In het tweede consult worden de adviezen met u besproken en er eventueel samen met u een behandelplan opgesteld. Hiervoor rekenen wij 30 minuten directe tijd, daarnaast wordt er 15 minuten indirecte tijd voor rapportage en uitwerken berekend.

Vervolgconsulten

In de vervolgconsulten komt de begeleiding bij het behandelplan naar voren. Eventueel bijstellen van het behandelplan. Dit consult duurt ongeveer 20-30 minuten, indirecte tijd is hier 5-10 minuten.

Afspraak maken?

Om een afspraak te maken kunt u bellen of mailen. Aangezien we alleen op maandag spreekuur op de Rengerslaan hebben, kan het even duren voor u een intakegesprek zult hebben. Spoedeisende zorg is binnen een week vaak haalbaar. Een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist is niet meer nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen (uitgezonderd enkele verzekeraars waaronder De Friesland, CZ, Ohra). Het is toch vaak handig om een verwijsbrief te hebben, zodat de screening (á 15 minuten/euro) kan worden overgeslagen.
Als u vragen heeft over voeding en ziekte of wanneer u klachten heeft waarvan u denkt dat deze met uw eetpatroon te maken hebben, dan kunt u direct een afspraak maken met de diëtist.
Dit heet Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD), uw diëtist is hierin geschoold.
Wilt u toch liever eerst met uw huisarts overleggen? Dat is ook prima. Dan kunt u de klachten met uw huisarts bespreken en om een verwijsbrief vragen. Wanneer u niet in staat bent naar de praktijk toe te komen, kunnen wij naar u toe komen. Uw huisarts moet dan op de verwijsbrief aangeven dat het om een huisbezoek gaat.

Uitbreiding consulten

Sinds kort is het ook mogelijk om uw consulten aan te passen aan uw persoonlijke wensen. Wilt u graag meer bewegen, maar heeft u hier in uw drukke schema amper tijd voor? Tijdens een wandelconsult kunt u de begeleiding van uw diëtist combineren met een wandeling. Wilt u gebruik maken van deze optie, meld dit dan van te voren. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. Het is helaas niet mogelijk om tijdens het intakegesprek te wandelen.

Bent u veel onderweg, bijvoorbeeld door uw werk als vrachtwagenchauffeur? Dan kunnen de vervolgconsulten ook telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Het intakegesprek is wel altijd op de praktijk.

Telefoonnummer: 06-1230 3512 (tijdens het spreekuur graag de voicemail inspreken en uw telefoonnummer hierbij duidelijk vermelden. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug)

Email: info@dietistleeuwarden.nl

Lees in de Algemene Voorwaarden alles over uw rechten en plichten (bijvoorbeeld het afzeggen van een afspraak, betalingsvoorwaarden en geheimhoudingsplicht)

U kunt ook contact opnemen door de onderstaande velden in te vullen.

  Uw naam (*)

  Uw email (*)

  Uw bericht

  logo_1
  Dianne Berger Dieetadvisering is lid van het Kwaliteitsregister voor parmedici
  logo3
  Dianne Berger Dieetadvisering is lid van het Kwaliteitsregister voor parmedici
  Back to Top